Façana reformada

REFORMA D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT EN CAMP

Torrellano

Particular

Any: 2021

158 m2


Gestió íntegra per a aquesta reforma clau en mà d'habitatge unifamiliar aïllat. Es tracta d'un edifici de 1950. Es refà la coberta inclinada amb reforç per a instal·lació de fotovoltaica. Es tracten humitats per capil·laritat en tot l'habitatge, es realitza sòcol perimetral exterior, es reforma íntegrament, canviant la distribució interior i impermeabilitzant enfront d'humitats i col·locant aïllament en tota l'envolupant, així com fusteria exterior amb trencament de pont tèrmic. Es renoven totes les instal·lacions, s'instal·la climatització i cassette de ximenera nou, cuina i bany. Es restauren les portes de fusta massissa existents i es col·loquen ferratges nous.

Cuina existent independient

Nova cuina unida a saló

Porta d'accés a cuina amb quadre elèctric existents

Cuina existent

Nova cuina amb porta restaurada i nou quadre elèctric i de telecomunicacions

Divisió entre cuina i menjador existent

Nova cuina-saló

Ximenera existent

Nou cassette de ximenera

Nova cuina

Armari de cortesia en accés

Armari de cortesia

Nova cuina

Nova cuina

Nou saló

Bany antic

Nou bany amb fornícula

Bany antic

Nou bany amb aixeteria negra mat

Nou moble de bany

Nova dutxa amb mateix paviment

Hall antic

Nou hall

Habitació antiga

Nou saló-estudi

Saló antic

Nou estudi

Distribuïdor amb arc

Dormitori antic

Dormitori nou

Dormitori nou

Dormitori antic

Dormitori nou

Coberta antiga danyada

Coberta nova amb instal·lació fotovoltaica

Porxo nou

Façana antiga

Façana nova amb sòcol ceràmic