Habitatge unifamiliar

Rehabilitació de pati exterior

Torrellano

Particular

Any: 2022

70 m2


Gestió d'obra i reforma d'espais exteriors d'aquest habitatge unifamiliar adossat. Demolició d'habitacions i cobertes de teula plana, obertura d'accés a nova galeria, formació de base amb pendents a embornal nou, colocació de nou paviment de gres. Creació de nou col·lector principal de recollida de sanejament de PVC a dipòsit existent, creació de nova coberta amb bigues i llistons de fusta, teula plana recuperada, formació de nou despatx amb paret de termoargila a pati, arrebossat de paraments verticals de pati amb monocapa blanc rentat, colocació de noves portes i finestres d'alumini amb RPT lacades en blanc, fals sostre d'escaiola amb llana mineral a despatx i pintura.

Cuina existent a demolir

Nou pati

Coberta inclinada de teula plana a demolir

Nova coberta inclinada amb despatx nou

Mitgeres de pati a veïns i barbacoa existent a mantenir

Pati nou amb coberta per a plantes

Taulell amb rajola tipus mosaic

Bany existent a demolir per a nova galeria

Nova galeria amb previsió per a llavador i rentadora

Formació de nou despatx

Nou despatx amb fornícules i ventilador de sostre

Formació de nou despatx amb termoargila

Nou despatx amb finestra d'alumini amb persiana i mosquitera

Obertura d'accés de nova galeria a pati

Nova galeria a pati

Demolició de teulada existent

Demolició de teulada existent

Demolició de pati existent

Formació de solera i noves pendents

Formació de nova coberta amb pilars de rajola

Formació de nou sanejament

Pati existent